Velkommen

Den digitale revolution i sundhedsvæsenet

FAS’ årsmøde fredag den 7. oktober 2016 kl. 10-17

Kan vi bruge it bedre til at give patienterne sammenhæng i behandlingen?

Hvor langt er det danske sundhedsvæsen nået med at udnytte de teknologiske landvindinger til at sikre kvalitet og overblik og sammenhæng?

Disse spørgsmål og mange andre forsøger FAS at besvare på medlems- og årsmødet, hvor man kan møde en række centrale aktører fra hele spektret af det danske sundhedsvæsen.

Den digitale revolution i sundhedsvæsenet er højaktuel og i den grad omdiskuteret. Hospitalerne i Region Hovedstaden er i gang med en storstilet, men også dramatisk omlægning, hvor de gamle systemer erstattes af en ny sundhedsplatform.

Adgangen til data for både praksissektor, sygehusvæsenet, borgere og myndigheder er genstand for vedvarende debat. Og imens sætter den teknologiske udvikling hele tiden nye standarder indenfor både diagnostik, behandling og kommunikation i sundhedsvæsenet.

På mødet kan man bl.a. høre den tidligere koncernchef i Grundfos, Jens Jørgen Madsen, som har konkrete bud på, hvordan sundhedsvæsenet med bedre brug af it kan imødekomme borgernes behov for sammenhæng og tryghed.

Regionernes formand Bent Hansen og Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing giver sammen md flere andre centrale aktører fra hele sundhedsvæsenet – sygehuse, speciallægepraksis, kommunerne, almen praksis og de statslige myndigheder –  deres bud på, hvor langt sundhedsvæsenet er nået i den digitale revolution, og hvor der er uudnyttet potentiale og barrierer i forhold til at bruge teknologien bedre.

Som altid vil der være god mulighed for at debattere emnet med oplægsholderne.

Vel mødt!

Anja Mitchell, formand for FAS